boligadvokat

Få hjælp til forældrekøb

Få hjælp til forældrekøb

advertorial

I mange år har det været populært at forældre køber en bolig, som de så lejer ud til deres børn, og det kaldes populært forældrekøb. I den forbindelse som med alle andre boligkøb er det en god ide at få hjælp af en boligadvokat. Det kunne f.eks. være en boligadvokat i Randers.

Ved siden af selve købet, er der flere andre områder din boligadvokat kan hjælpe jer på, når det kommer til et forældrekøb. Han kan læse ejendommens vedtægter igennem og sikre at i kan leje boligen ud til jeres børn. Det vil være lidt ærgelig at købe en lejlighed og så finde ud af at den ikke må lejes ud. Jeres boligadvokat kan også være behjælpelig med at få lavet en lejekontrakt og få søgt boligsikring. 

Tinglysning af skødet

Når i har fundet en bolig og blevet enig med sælger om en pris, overtagelsestidspunktet og hvad der ellers skal indgå i handlen. Det bliver typisk skrevet ned og kaldt en købsaftale, skal i have lavet et skøde og have det tinglyst. Har i valgt ikke at have jeres advokat med når i forhandler med sælger eller ejendomsmægleren, er det vigtigt at i får skrevet et forbehold ind i købsaftalen, om at jeres advokat skal læse den igennem og godkende den før den er gyldig.

Ud fra købsaftalen laver jeres advokat et skøde som skal tinglyses af Tinglysningsretten. Det koster et fast gebyr og en promille af salgssummen. Det er et beløb der betales af køber. I dag foregår tinglysningen over nettet. Danmark var det første land i verden der gik over til digital tinglysning. Både køber og sælger underskriver digitalt ved hjælp af deres NemID. Det er i din interesse som køber, at det sker så hurtigt som muligt, for før skødet er tinglyst er boligen ikke din også selvom du er flyttet ind.